Onze filosofie

Verhaallijn Plan Einstein

We staan voor inclusiviteit, activering vanaf dag 1, wederkerigheid en een doorgaande lijn. Dit moet zorgen voor toekomstbestendige vaardigheden (future proof) en gelijkwaardigheid. We willen een fijne plek zijn waar mensen elkaar laagdrempelig ontmoeten. Kort samengevat: samen leven, samen leren, samen werken. Betrokken zijn bij elkaar, empathie, gebruik maken van de kracht van de Utrechtse samenleving en betrokken burgers (en organisaties) die omkijken naar elkaar.

Steun Europa

In 2015/2016 is Plan Einstein ontwikkeld met steun uit Europa, in een roerige tijd met verhitte discussies over de nieuwe opvang van asielzoekers. Plan Einstein heeft zijn bestaansrecht bewezen, zo blijkt ook uit het rapport van UCL (University College London) Oxford University. Nu loopt de fase van bestendigen, doorontwikkelen, delen en uitbreiden naar andere Nederlandse en Europese steden.

Stad van toekomst

Utrecht wil optimaal de kracht en potentie in de stad benutten. Op het gebied van talent, werk en verbinding. Een stad waarin mensen en de overheid elkaar stimuleren en daardoor leren van elkaar. Een stad waarin mensen hun perspectieven kunnen verbreden om zo ook verdraagzaam te kunnen zijn. Want dat lukt niet met een kokervisie en als je niet goed geïnformeerd bent.

Aanpak Plan Einstein

Nieuwkomers (dus ook vluchtelingen) kunnen hierin een positieve rol hebben. Maar dan moeten we ze wel eerst de gereedschappen geven. We moeten de juiste omstandigheden creëren. Hier komt Plan Einstein om de hoek kijken. Om ervoor te zorgen dat vluchtelingen gemotiveerd in het leven (blijven) staan. Dat zij actief zijn/blijven/worden. Dat zij weten/leren hoe zich te redden in de nieuwe omstandigheden, vertrouwen hebben en houden in de toekomst.

Met en voor iedereen

Belangrijk is van Plan Einstein dat nieuwkomers vertrouwen krijgen in de (lokale) overheid. Dit alles zodat ze in staat zijn bij te dragen aan de stad. De stad die als geheel gebaat is bij positief ingestelde, ondernemende of energieke inwoners. Een stad ook waarin we niet onverschillig zijn ten opzichte van elkaar. Ook niet ten opzichte van de mensen die al wonen in Utrecht - en zeker niet de mensen die economisch en sociaal-maatschappelijk niet sterk staan. Daarom de inclusiviteit. Iedereen moet zich gezien en gesteund voelen, mee kunnen doen. En uiteindelijk zou het mooi zijn als ook iedereen in staat is om anderen te zien en te steunen.