Plan Einstein Pahud geeft ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling aan alle bewoners en de buurt: van alledaagse dingen als koken, eten en gezelligheid tot bijzondere activiteiten als cursussen, culturele avonden en een buurtfeest. Met de gedachte dat een sociale en stimulerende omgeving alle bewoners het vertrouwen en vermogen geeft te bouwen aan hun toekomst. Als bewoner van Pahud draag je daar aan bij. Gewoon door er te wonen, kennis te maken, actief mee te doen en een goede buur te zijn.

Sinds begin februari 2023 huren 30 Utrechtse jongeren een studio op het terrein van het nieuwe azc Utrecht Overvecht. In de andere units wonen zo’n 300 asielzoekers en statushouders - met vier mensen per studio. In het pand ernaast is ‘Plan Einstein Pahud’ gevestigd waar zij elkaar en andere Utrechters kunnen ontmoeten tijdens workshops en cursussen. Waar ze samen kunnen koken, of koffiedrinken en een spelletje kunnen spelen. Plan Einstein ten top dus: Samen leven, samen leren en samen werken.

Plan Einstein Pahud is er voor jong en oud, voor mensen met diverse culturele achtergronden en met verschillende interesses. Naast de eigen activiteiten van de partners van Plan Einstein worden er ook verbindingen gelegd met de wijk, zoals met de bibliotheek. Ook wordt er nagedacht over een project met het Centraal Museum.

Werk
Bijzonder aan Plan Einstein Pahud is de speciale aandacht voor het thema ‘werk’. We willen dat een deel van de vluchtelingen kan gaan werken en daarvoor zetten we in op het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen die zij vaak tegenkomen op hun zoektocht naar werk. Dit is complex, omdat er naast wet- en regelgeving allerlei aspecten zijn die het vluchtelingen moeilijk maken om te kunnen gaan werken. Aan één belangrijke randvoorwaarde voor het vinden van werk draagt Plan Einstein in ieder geval bij: het opbouwen van een sociaal netwerk.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief