Start Mindfittraining op het AZC

Vanaf woensdag 7 september start VluchtelingenWerk de training Mindfit op het AZC. Met AZCbewoners spreken we over de gezondheidszorg in Nederland en hoe anders deze geregeld is dan in heel veel andere landen. De trainer gaat met de Arabisch sprekende groep in gesprek over mentale gezondheid. Door middel van spel en oefening leren de deelnemers hoe je kan omgaan met stress.

In oktober starten we met een groep Engelstaligen. Hiervoor zijn nog plekken vrij voor bewoners van het AZC.